Over het lab

Het Social Design Lab is een initiatief van De Haagse Hogeschool. In het lab werken onderzoekers en ontwerpers samen met professionals en burgers uit allerlei segmenten van de samenleving. De doelstellingen van het lab zijn:

  • Vernieuwende, kansrijke oplossingsrichtingen vinden voor complexe sociale problematiek;
  • Experimenteren met concrete oplossingen om te ontdekken welke effecten daarmee bereikt kunnen worden;
  • Methoden en technieken ontwikkelen en testen die hierbij kunnen helpen.

In het lab werken onderzoekers van het Lectoraat IT & Samenleving, onder leiding van Lector Dick Rijken.

Eén van de belangrijkste methoden die in het lab worden ontwikkeld en toegepast is de Frame Creation Methode. Het lab werkt daarin samen met het onderzoekscentrum Designing Out Crime, University of Technology Sydney.