Avatar

Jos van Leeuwen

Jos is hoofddocent Interaction Design in de faculteit IT & Design van de Haagse Hogeschool.

http://www.josvanleeuwen.org

https://nl.linkedin.com/in/josvanleeuwen

Publicatie over thematisch onderzoek

In mei 2016 heeft het Social Design Lab een paper gepubliceerd en gepresenteerd tijdens de internationale ServDes 2016 conferentie. Deze conferentie, die dit jaar plaats vond in Kopenhagen, is het internationale podium voor academici die actief zijn in het werkgebied van Service Design – het ontwerpen van diensten. Van Leeuwen J, Rijken D, Bloothoofd I, Cobussen E, Reurings B, Ruts… Read more →

Jouw eigen wijk

Het bestuur van de gemeente Den Haag heeft erg behoefte om de kloof tussen overheid en bevolking te verkleinen. Dit heeft te maken met het beleid voor het creëren van een participatiesamenleving waarin mensen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen welzijn en dat van hun medemensen. De algemene vraag daarbij is hoe burgers daarin gestimuleerd en gefaciliteerd… Read more →

Sociale ouderen & interactieve technologie

We focussen in dit onderzoeksproject op het probleem dat ouderen een grotere kans lopen te vereenzamen naarmate zij fysiek minder mobiel worden (terwijl zij mentaal nog helder en actief zijn). Zodra mensen niet meer gemakkelijk ter been zijn, om wat voor reden ook, blijven ze meer thuis en verminderen hun sociale contacten. Wanneer ook de technologie dan onbereikbaar is voor… Read more →

Veerkracht in Escamp

Sociaal verval kan om diverse redenen toeslaan in stadswijken, bijvoorbeeld wanneer de bewoners onvoldoende aarden in hun omgeving. Dit is het geval in sommige wijken in het stadsdeel Escamp in Den Haag. Veel gezinnen die in deze wijken komen wonen blijven maar voor een paar jaar verhuizen dan naar een betere plek. Het gevolg is dat er verminder gevoel van eigenaarschap… Read more →

Development Aid Insights

Voor de Nederlandse overheid is transparantie in ontwikkelingssamenwerking van groot belang. Daarom publiceert Nederland over de eigen activiteiten en stimuleert de overheid ook transparantie bij andere overheden en bij hulporganisaties. Nederland heeft een actieve rol in het IATI – International Aid Transparency Initiative. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt naar nieuwe manieren om gegevens over de financiering van hulpprogramma’s te publiceren, samen met gegevens over Wereldbank indicatoren die inzicht… Read more →

Dienstverlening in Mariahoeve

Mariahoeve is een veelzijdige wijk in het stadsdeel Haagse Hout, waarin veel activiteiten zich ontplooien maar waarin ook nog veel uitdagingen bestaan. Eén van die uitdagingen is om wijkbewoners die al langere tijd geen werk hebben kunnen vinden weer in een betaalde baan te krijgen. Daarvoor is er een goed begeleidingstraject, maar er is ook behoefte aan nieuwe kansen voor… Read more →

Verloren en Gevonden

In Nederland wordt heel wat verloren! Portemonnees, sleutels, tassen, jassen, maar ook camera’s, brillen en gehoorapparaten. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt wel door iemand verloren. Gelukkig wordt er ook heel veel gevonden en vinden die gevonden voorwerpen een weg terug naar hun rechtmatige eigenaar. Toch blijven veel gevonden voorwerpen veel te lang liggen of worden… Read more →

Radicalisering in Amsterdam-West

Amsterdam-West is een stadsdeel waar, volgens velen, de problemen zich opstapelen. Veel minder aandacht gaat naar het steeds toenemende potentieel van het stadsdeel. Kunstenaars komen er samen en veel van hen nemen deel in activiteiten in de gemeenschap. Amsterdam-West heeft een eigen aanpak ontwikkeld voor publiek bestuur: participatief en ontwerpgericht. Professionele teams gaan letterlijk de straat op, identificeren problemen en ontwerpen… Read more →

Welcome to the lab

Het Social Design Lab is actief in de regio Den Haag met een aantal projecten. Sommige van deze projecten worden door studenten van De Haagse Hogeschool uitgevoerd, onder begeleiding van docenten en onderzoekers. Bij andere projecten hebben de onderzoekers een meer centrale rol en worden studenten daarbij ingezet. Het Lab werkt in de projecten samen met de gemeente Den Haag en met diverse stadsdelen van de gemeente, maar ook… Read more →