Wim Burggraaff

Wim Burggraaff

Kunstenaars in Mariahoeve

Om invulling te geven aan de nieuwe locatie LOOkatie 364 hebben studenten CMV van de Haagse Hogeschool in opdracht van Stichting KunstPost onderzoek gedaan. Lees hier een impressie! Voor dit onderzoek is fieldresearch en deskresearch uitgevoerd. Op het gebied van fieldresearch zijn de wijk en de kunstenaars geobserveerd en vervolgens geanalyseerd. Verder zijn er vijf gestructureerde interviews afgenomen met kunstenaars… Read more →

Behoefte van bewoners Mariahoeve op het gebied van kunst en cultuur

Om invulling te geven aan de nieuwe locatie LOOkatie 364 hebben studenten CMV van de Haagse Hogeschool in opdracht van Stichting KunstPost onderzoek gedaan. Lees hier een impressie! Door het gebruik van LOOkatie 364 wil KunstPost meer mensen naar het winkelcentrum van Mariahoeve trekken, maar belangrijker nog, met inzet van de kunstenaars die de ruimtes huren van LOOkatie 364 de… Read more →

Manchester

Ter inspiratie voor ons eigen onderzoek naar het culturele leven in Mariahoeve bezochten we een tweedaagse conferentie over every day participation in Manchester. In het Friends of Humanity House van de Quakers werd twee dagen lang gesproken over cultuurparticipatie. Welke data en methode gebruik je om cultuurparticipatie goed te begrijpen? Het antwoord na twee dagen van presentaties en discussies was:… Read more →

Het culturele leven in Mariahoeve (4)

“Mariahoeve is een wijk met kansen, je moet de mensen de middelen geven, dan gaan de mogelijkheden bloeien.” Herbert Rietveld en Drosoula Tsangaratou, zijn beiden betrokken bij kunstenaarscollectief de Grondslag. De Grondslag is een broedplaats waar “mensen dingen doen, die ze zelf niet voor mogelijke hielden”. Kunst is daarbij een belangrijk vervoermiddel. Zij zien een directe link tussen expressie en… Read more →