Behoefte van bewoners Mariahoeve op het gebied van kunst en cultuur

Om invulling te geven aan de nieuwe locatie LOOkatie 364 hebben studenten CMV van de Haagse Hogeschool in opdracht van Stichting KunstPost onderzoek gedaan. Lees hier een impressie!

Door het gebruik van LOOkatie 364 wil KunstPost meer mensen naar het winkelcentrum van Mariahoeve trekken, maar belangrijker nog, met inzet van de kunstenaars die de ruimtes huren van LOOkatie 364 de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Aan de hand van informele gesprekken, enquêtes en interviews gebaseerd op vijf topics hebben we onderzoek gedaan naar de behoeften van wijkbewoners. Allereerst tevredenheid over de wijk, vervolgens het gebruik van buurtvoorzieningen, gevoel van betrokkenheid, interesse in kunst en de wens om een kunstvaardigheid te leren of ontwikkelen.

Uit het onderzoek is gebleken dat 30 van de 32 Mariahoevers positief zijn over hun wijk en het aanraden als plek om te wonen. Wel geven ze aan dat Mariahoeve toe is aan meer leven en dat de openbare ruimte beter kan worden benut. Het ontbreken van voorzieningen voor ouderen is ook een opmerking die blijft terugkomen. Tenslotte viel het ons op dat 30 van de 32 wijkbewoners regelmatig het winkelcentrum bezoekt, maar we hebben niemand gesproken hebben die gebruik maakt van een creatieve voorziening, terwijl 14 van de 32 respondenten wel degelijk interesse heeft in kunst. Het niet bekend zijn met voorzieningen of de mate waarin het aanbod aansprekend is, zijn daarvan oorzaken. Ongeveer de helft van de ondervraagden zouden een kunstvorm willen leren of ontwikkelen en bijna een derde wil meer kunst in de wijk terugzien. Wat betreft betrokkenheid voelt niet iedereen zich even betrokken. Er zijn 10 mensen die zich betrokken voelen tegenover 8 mensen die zich niet betrokken voelen. Een aantal bewoners doet vrijwilligerswerk, zijn actief in het verenigingsleven en voelen zich vertrouwd met de andere buurtbewoners, terwijl andere respondenten aangeven een kloof te voelen tussen verschillende groepen.

Voor ons als social work studenten was het leerzaam om met bewoners in gesprek te gaan en op die manier een grote diversiteit aan motieven en behoeften te ontdekken. Het merendeel van de wijkbewoners die wij hebben gesproken waren erg enthousiast over het concept van LOOkatie 364.

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek hebben we KunstPost advies gegeven. Daarin hebben we aangegeven dat het vooral belangrijk is om nog nader onderzoek te doen naar de uiteenlopende behoeften van de wijkbewoners, bijvoorbeeld door een open dag te organiseren. Tijdens een open dag kunnen bewoners en kunstenaars elkaar ontmoeten en ideeën over de wijk uitwisselen.

(Annemarie, Hannah en Marissa – studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Haagse Hogeschool)