Category: News from the Lab

Kunstenaars in Mariahoeve

Om invulling te geven aan de nieuwe locatie LOOkatie 364 hebben studenten CMV van de Haagse Hogeschool in opdracht van Stichting KunstPost onderzoek gedaan. Lees hier een impressie! Voor dit onderzoek is fieldresearch en deskresearch uitgevoerd. Op het gebied van fieldresearch zijn de wijk en de kunstenaars geobserveerd en vervolgens geanalyseerd. Verder zijn er vijf gestructureerde interviews afgenomen met kunstenaars… Read more →

Behoefte van bewoners Mariahoeve op het gebied van kunst en cultuur

Om invulling te geven aan de nieuwe locatie LOOkatie 364 hebben studenten CMV van de Haagse Hogeschool in opdracht van Stichting KunstPost onderzoek gedaan. Lees hier een impressie! Door het gebruik van LOOkatie 364 wil KunstPost meer mensen naar het winkelcentrum van Mariahoeve trekken, maar belangrijker nog, met inzet van de kunstenaars die de ruimtes huren van LOOkatie 364 de… Read more →

Publicatie over thematisch onderzoek

In mei 2016 heeft het Social Design Lab een paper gepubliceerd en gepresenteerd tijdens de internationale ServDes 2016 conferentie. Deze conferentie, die dit jaar plaats vond in Kopenhagen, is het internationale podium voor academici die actief zijn in het werkgebied van Service Design – het ontwerpen van diensten. Van Leeuwen J, Rijken D, Bloothoofd I, Cobussen E, Reurings B, Ruts… Read more →

Manchester

Ter inspiratie voor ons eigen onderzoek naar het culturele leven in Mariahoeve bezochten we een tweedaagse conferentie over every day participation in Manchester. In het Friends of Humanity House van de Quakers werd twee dagen lang gesproken over cultuurparticipatie. Welke data en methode gebruik je om cultuurparticipatie goed te begrijpen? Het antwoord na twee dagen van presentaties en discussies was:… Read more →

Jouw eigen wijk

Het bestuur van de gemeente Den Haag heeft erg behoefte om de kloof tussen overheid en bevolking te verkleinen. Dit heeft te maken met het beleid voor het creëren van een participatiesamenleving waarin mensen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen welzijn en dat van hun medemensen. De algemene vraag daarbij is hoe burgers daarin gestimuleerd en gefaciliteerd… Read more →

Het culturele leven in Mariahoeve (4)

“Mariahoeve is een wijk met kansen, je moet de mensen de middelen geven, dan gaan de mogelijkheden bloeien.” Herbert Rietveld en Drosoula Tsangaratou, zijn beiden betrokken bij kunstenaarscollectief de Grondslag. De Grondslag is een broedplaats waar “mensen dingen doen, die ze zelf niet voor mogelijke hielden”. Kunst is daarbij een belangrijk vervoermiddel. Zij zien een directe link tussen expressie en… Read more →

Reframing ouderenzorg in Hong Kong

Eens per jaar ga ik samen met Kees Dorst, vriend en denkpartner, naar Hong Kong om een groep studenten kennis te laten maken met Kees’ Frame Creation Method, de methodiek waar we in ons lab in Den Haag ook mee werken en onderzoek naar doen. Het zijn Master-studenten ‘International Design and Business Management’ van de Hong Kong Polytechnic University. Meestal komen… Read more →