Development Aid Insights

Voor de Nederlandse overheid is transparantie in ontwikkelingssamenwerking van groot belang. Daarom publiceert Nederland over de eigen activiteiten en stimuleert de overheid ook transparantie bij andere overheden en bij hulporganisaties. Nederland heeft een actieve rol in het IATI – International Aid Transparency Initiative.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt naar nieuwe manieren om gegevens over de financiering van hulpprogramma’s te publiceren, samen met gegevens over Wereldbank indicatoren die inzicht geven in de ontwikkelingen in landen en regio’s (bijv. sterftecijfers, geboortecijfers, verspreiding van ziekten, etc.). Mogelijk komen zo correlaties in beeld die inzicht geven in de effectiviteit van hulpprogramma’s.

In een Service Design project hebben studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design van De Haagse Hogeschool concepten ontworpen voor interactieve visualisaties van gegevens van de IATI database en de Wereldbank indicatoren. Deze nieuwe tools kunnen worden gebruikt door beleidsmedewerkers, maar ook door bijvoorbeeld hulporganisaties, journalisten en politici.

Explore-target Explore-query