Het culturele leven in Mariahoeve (1)

Hoe geven mensen in Den Haag Mariahoeve betekenis aan hun leven? Hoe reflecteren zij op hun dagelijks bestaan? Wat maken of vieren ze, samen of alleen? Door te zingen, te tekenen, te lezen, naar de kerk of moskee te gaan of….?

Steeds meer mensen bezoeken musea en bioscopen en uit de statistieken blijkt dat de helft van de bevolking actief is in amateurkunstbeoefening.
Er klinkt daarnaast ook een ander geluid. De commissie ter Horst adviseerde onlangs over de noodzaak en mogelijkheden om een groter én meer divers toneelpubliek te bereiken. Zie http://www.vscd.nl/nieuws/rapport-commissie-ter-horst  Ondanks de vele interessante initiatieven binnen de theatersector blijft het publiek daar vooral nog hoogopgeleid en weinig cultureel divers.

Waarom bereikt het (gesubsidieerde) culturele aanbod maar een deel van de populatie van een stad? En hoe sluit dit aanbod aan op de culturele identiteit van de bewoners van Mariahoeve?

Wij willen op zoek naar het culturele leven van stadsbewoners die je niet terugziet in de statistieken van cultuurbezoek of cultuurbeoefening. Ons vertrekpunt is daarom het dagelijks leven van de bewoners van Mariahoeve. We richten onze blik op hun alledaagse participatie.
Via deze blog doen we de komende tijd verslag van onze zoektocht.