Het culturele leven in Mariahoeve (4)

“Mariahoeve is een wijk met kansen, je moet de mensen de middelen geven, dan gaan de mogelijkheden bloeien.”

Herbert Rietveld en Drosoula Tsangaratou, zijn beiden betrokken bij kunstenaarscollectief de Grondslag. De Grondslag is een broedplaats waar “mensen dingen doen, die ze zelf niet voor mogelijke hielden”. Kunst is daarbij een belangrijk vervoermiddel. Zij zien een directe link tussen expressie en herstel, als je in een kunstproject bezig bent dan bevordert dat het gevoel van eigenwaarde. “Je komt sterker te staan en wil je op een gegeven moment zelf weer een lijn uitzetten in je leven.” En dat kan in alle lagen van een kunstzinnig project “als je alleen al koffie durft te zetten, kom je weer onder de mensen, vergroot je je sociale leven, werk je aan herstel.”

Tot ruim een jaar geleden beschikten zij over een aantal riante ruimtes in een lege school, de school is inmiddels gesloopt en de spullen staan op verschillende plaatsen opgeslagen. De twee kelderboxen van Herby en Drosoula staan vol en de Grondslag zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Veel activiteiten zijn daardoor tijdelijk opgeschort. Op dit moment lopen nog een paar schoolprojecten, met name theater. Dit is, naast het repareercafé een soort-van stabiele factor in het programma omdat het jaarlijks terugkeert bij dezelfde scholen. Daarnaast zijn er de jaarlijkse wijkactiviteiten, zoals de vrijmarkt en activiteiten op koningsdag en Talentvol Mariahoeve.

De Grondslag stimuleert initiatief dat ontstaat vanuit mensen die een paar jaar geleden nog niet aan zoiets toe waren. Het is een werkplaats die mensen de kans geeft om hun eigen kracht te (her) vinden en weer te benutten. “De mensen waar wij ons op richten zitten dermate verwijderd van de arbeidsmarkt dat uitzicht op een betaalde baan voor hen te hoog gegrepen is, deze mensen zitten nog in een herstelproces meestal vanuit de psychiatrie”. Het is een hele kwetsbare doelgroep die bijvoorbeeld wel goed een plaats vindt in het repareercafé. Het repareercafé is een van de weinige activiteiten die nu nog plaatsvinden, ze kregen de ruimte in Florence waar dit nu maandelijks plaatsvindt. “Zelf iets verzinnen en organiseren, met behulp van een paar oude garde liefhebbers en connaisseurs van oude apparaten, recyclen en repareren uit ons eigen kunstcollectief, dat draait al jaren.” Drosoula vult aan: ”Mensen met heel veel technische kennis, maar die minder goed hun woordje kunnen doen, horen weer ergens bij, ze worden ineens als expert gezien.”

Ondanks dat een groot deel van de andere activiteiten is opgeschort, zijn nog steeds veel plannen. Zo is er een idee voor een huiskamerproject . Het zou een soort wijkhuiskamer moeten zijn die ook aantrekkelijk is voor jongeren en de kwetsbare doelgroep waar we net over spraken. Het idee was om de leegstaande ruimte van het kinderdagverblijf te gebruiken. “Als een soort ongedwongen plek waar de wijk weer kan gaan leven, een huiskamersfeertje met bankstellen, koffie, thee en soep”.

Herbert typeert de Mariahoeve als een wijk met kansen, “ als je mensen de middelen geeft gaan de mogelijkheden bloeien.” Drosoula benoemt twee verschillende kanten van de wijk, Oud-Mariahoeve en Nieuw-Mariahoeve. ‘Oud’ zijn de oudere bewoners, zij kwamen er met hun jonge gezinnen toen de wijk net gebouwd was. Veel van deze mensen wonen nog steeds in hun flatje of in de woningen voor ouderen waar er in Mariahoeve veel van zijn. ‘Nieuw’ zijn de nieuwkomers, vaak allochtone gezinnen met jonge kinderen, met veel energie en misschien soms wat luidruchtig. Deze kanten vinden elkaar niet altijd vanzelfsprekend, daar moet misschien wat tijd overheen gaan.

Half februari was er een gesprek op het stadsdeelkantoor met iemand van cultuur en iemand van vastgoed. “Dat was mooi, prettig dat ze ons als gesprekspartner zien, mogelijk komt er iets uit.” Bijzonder was dat de gesprekspartners op het stadsdeelkantoor een verschil aanbrachten tussen het sociale en het culturele. Dat sociale is wel leuk allemaal, werd er gezegd, maar dat zit in een andere portefeuille. “Terwijl onze kracht juist ligt in het combineren daarvan.“