Het culturele leven in Mariahoeve (6)

Kort voor de zomer hebben we het veldwerk van ons onderzoek opgestart. We willen het culturele leven van de bewoners van een flat in Mariahoeve zo goed mogelijk in beeld brengen. Dat doen we met behulp van interviews en fotografie bij de bewoners thuis. Aan het slot van deze veldwerkperiode is het idee om flatbewoners ook iets terug geven in de vorm van een artistiek project of evenement.

Maar hoe kom je in contact met de bewoners en krijg je hun medewerking aan het onderzoek? We hebben verschillende dingen geprobeerd: het onderzoek aankondigen met een briefkaart in de brievenbus; contact leggen via het buurthuis en de woningbouwvereniging; de sneeuwbalmethode door geïnterviewden te vragen of ze ons bij hun buren kunnen introduceren.

Het is ook onze ervaring dat de “sit in” goed werkt. We nemen plaats in de benedenhal van de flat bij de brievenbussen. We praten wat, doen een kaartspel of breien. Ondertussen spreken we langskomende bewoners aan met de vraag of ze mee willen werken aan een interview. Dan krijg je reacties als: “Daar moet ik nog even over nadenken” of “ik doe een studie en heb het daar erg druk mee”. Maar met andere mensen maken we een praatje of we spreken bewoners die we al geïnterviewd hebben. Door die gesprekken ontstaat een sfeer van vertrouwen die het makkelijker maakt om een interviewafspraak te maken. We hebben nu al bijna 20 gesprekken gevoerd!