Jouw eigen wijk

Het bestuur van de gemeente Den Haag heeft erg behoefte om de kloof tussen overheid en bevolking te verkleinen. Dit heeft te maken met het beleid voor het creëren van een participatiesamenleving waarin mensen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen welzijn en dat van hun medemensen. De algemene vraag daarbij is hoe burgers daarin gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden? Daarnaast heeft de overheid er veel belang bij om te weten op welke manier de zij kan beantwoorden aan de behoefte van burgers. Met andere woorden, de gemeente wil weten wat er in de stad moet gebeuren om te zorgen dat mensen zich thuis en betrokken voelen in hun wijk.

Het Social Design Lab doet onderzoek, samen met studenten van de Haagse Hogeschool, niet om de beleidsagenda van de stad te gaan vullen, maar om een middel of service te ontwerpen waardoor bewoners graag meedenken en meedoen. Opdrachtgevers van dit project zijn de stadsdeeldirecteuren Anita Vos van Leidschenveen/Ypenburg en Marc Prins van Centrum. Voor het bestuur van de stadsdelen is het heel belangrijk om de bewoners van de wijk te betrekken in wat er in de wijk ontwikkeld en georganiseerd moet gaat worden. Er zijn ambities die te maken hebben met thema’s als leefbaarheid, veiligheid, wonen, werk, participatie, jeugd en onderwijs, maar die moeten aansluiten bij, of aangevuld worden door, de ambities van bewoners. De politiek van de gemeente Den Haag richt zich op de ‘Haagse Kracht’: “Vertrouwen op Haagse Kracht betekent samen werken aan wat belangrijk is voor de wijk waarin je woont, werkt en leeft. […] De wijk- programma’s gelden hierbij als uitgangspunt maar zijn tegelijkertijd dynamische documenten. In dialoog met alle betrokken partners kijken we jaarlijks naar de actualiteiten en passen we de activiteiten hierop aan.” (Tom de Bruin, Stadsdeelwethouder, in: Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg).