Kunstenaars in Mariahoeve

Om invulling te geven aan de nieuwe locatie LOOkatie 364 hebben studenten CMV van de Haagse Hogeschool in opdracht van Stichting KunstPost onderzoek gedaan. Lees hier een impressie!

Voor dit onderzoek is fieldresearch en deskresearch uitgevoerd. Op het gebied van fieldresearch zijn de wijk en de kunstenaars geobserveerd en vervolgens geanalyseerd. Verder zijn er vijf gestructureerde interviews afgenomen met kunstenaars en beleidsmedewerkers waarbij nog een half gestructureerd interview met een kunstenaar. Ook zijn er informele gesprekken geweest met kunstenaars tijdens de Open Atelierroute bij KunstPost en zijn er drie afspraken geweest met de opdrachtgeefster. Qua deskresearch is er gekeken naar wat de literatuur zegt over de kunstenaar als kracht in de wijk, hoe de leefbaarheid verbeterd kan worden door kunst, wat de rol is van een kunstenaar in sociale en culturele projecten en aan welke competenties zij zouden moeten voldoen. Deze competenties zijn belangrijk om met bewoners aan de slag te kunnen gaan en nieuwe projecten te starten.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat een kunstenaar aan de volgende competenties zou moeten voldoen om een geslaagd project te kunnen uitvoeren:

flexibel; in staat om samen te werken; maatschappelijk betrokken; deelnemers prikkelen en ondersteunen om het meest uit het creatieve proces te halen, en netwerken en makkelijk contact leggen.

Toen alle informatie verwerkt was, kwamen een aantal aanbevelingen naar voren die belangrijk zijn voor Stichting KunstPost. Deze aanbevelingen hebben wij voor mogen dragen in een presentatie aan het bestuur van Stichting KunstPost en hun reacties waren positief.

Onze aanbevelingen zijn:

1. Vind een vaste bemiddelaar voor het project;

2. Kijk naar de achtergrond van de kunstenaar en begin de eerste projecten met kunstenaars met ervaring in community art;

3. Ga op zoek naar een kunstenaar die het proces belangrijker vindt dan het resultaat;

4. Ga op zoek naar een kunstenaar die alle bovengenoemde competenties bezit, en;

5. Laat de kunstenaar zelf solliciteren om motivatie te stimuleren.

Het was interessant om door te krijgen wat de kunstenaars wilden, welk beeld zij hadden over hun werk of dat van een ander en hoe zij invulling zouden kunnen geven aan LOOkatie 364.

(Caressa, Emma, Emily, Julia – studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Haagse Hogeschool)