Manchester

Ter inspiratie voor ons eigen onderzoek naar het culturele leven in Mariahoeve bezochten we een tweedaagse conferentie over every day participation in Manchester. In het Friends of Humanity House van de Quakers werd twee dagen lang gesproken over cultuurparticipatie. Welke data en methode gebruik je om cultuurparticipatie goed te begrijpen? Het antwoord na twee dagen van presentaties en discussies was: mixed methods. Er werd een hele batterij aan methodes ingezet. Van survey data tot etnografische beschrijvingen, en van participatief onderzoek tot een hartslagmeter.

Een onderzoeker ging in een wijk van Glasgow kijken naar lees & schrijf participatie van mensen die niet naar het grote Book festival gingen dat in het centrum van de stad was. Een andere onderzoeker deed via telefonische interviews onderzoek naar de waardering van cultuurparticipatie in vergelijking met op vakantie gaan, of het bezit van een auto of kleding.

Er was consensus dat je bij onderzoek naar cultuurparticipatie verder moet kijken dan uitsluitend naar deelname aan de traditionele kunstdisciplines of het tellen van bezoek aan theater, concert en museum. Extra onderzoek naar attitude en het gedrag van de zogenaamde “niet-deelnemer” loont. Dan blijkt bijvoorbeeld dat deze niet-deelnemers wel eens met collega’s naar een voorstelling gaan. Of dat ze dingen doen die net buiten de survey vallen, zoals het beheren van een Facebook pagina over hun hobby of bezoek aan jaarmarkt of buurtfeest.

Aan onderzoek naar cultuurparticipatie zit ook een politieke kant. Wie bepaalt wat cultuurparticipatie is? Sommige geïnterviewden spraken hun aversie uit tegen hoge kunst en benoemen zichzelf als niet-deelnemer terwijl ze in hun vrije tijd misschien volop met hun culturele hobby’s bezig zijn. Door te spreken over niet-deelnemers geef je mensen een negatief geformuleerd label mee en je trekt een grens tussen wel en niet-deelname. Benoem liever wat mensen wel doen en onderzoek participatie in de breedte.

Deze inzichten sluiten mooi aan op de uitgangspunten van ons onderzoek in Mariahoeve. Wij kijken naar de participatie van de bewoners van Mariehoeve: waar liggen hun passies en drijfveren en wat doen ze in hun vrije tijd? We zoemen daarbij in op wat mensen zelf als betekenisvol en als schoonheid benoemen en hoe zij vorm geven aan de verbeelding van hun levenservaringen. Met ons onderzoek hopen we op termijn ook een bijdrage te leveren aan de discussie die in Manchester werd gevoerd.

Kijk voor meer informatie over de aanpak van het Britse programma Understanding Everyday Participation : Articulating Cultural Values op http://www.everydayparticipation.org/