Projecten

Het Social Design Lab werkt aan verschillende projecten, zowel in onderzoek als in samenwerking met opleidingen van De Haagse Hogeschool. Hieronder een greep uit de recente projecten.

Jouw eigen wijk

Het bestuur van de gemeente Den Haag heeft erg behoefte om de kloof tussen overheid en bevolking te verkleinen. Dit ...
Read More

Het culturele leven in Mariahoeve (1)

Hoe geven mensen in Den Haag Mariahoeve betekenis aan hun leven? Hoe reflecteren zij op hun dagelijks bestaan? Wat maken ...
Read More

Sociale ouderen & interactieve technologie

We focussen in dit onderzoeksproject op het probleem dat ouderen een grotere kans lopen te vereenzamen naarmate zij fysiek minder ...
Read More

Veerkracht in Escamp

Sociaal verval kan om diverse redenen toeslaan in stadswijken, bijvoorbeeld wanneer de bewoners onvoldoende aarden in hun omgeving. Dit is ...
Read More

Verloren en Gevonden

In Nederland wordt heel wat verloren! Portemonnees, sleutels, tassen, jassen, maar ook camera’s, brillen en gehoorapparaten. Je kunt het zo ...
Read More

Development Aid Insights

Voor de Nederlandse overheid is transparantie in ontwikkelingssamenwerking van groot belang. Daarom publiceert Nederland over de eigen activiteiten en stimuleert de overheid ook ...
Read More

Dienstverlening in Mariahoeve

Mariahoeve is een veelzijdige wijk in het stadsdeel Haagse Hout, waarin veel activiteiten zich ontplooien maar waarin ook nog veel ...
Read More

Radicalisering in Amsterdam-West

Amsterdam-West is een stadsdeel waar, volgens velen, de problemen zich opstapelen. Veel minder aandacht gaat naar het steeds toenemende potentieel van ...
Read More