Radicalisering in Amsterdam-West

Amsterdam-West is een stadsdeel waar, volgens velen, de problemen zich opstapelen. Veel minder aandacht gaat naar het steeds toenemende potentieel van het stadsdeel. Kunstenaars komen er samen en veel van hen nemen deel in activiteiten in de gemeenschap. Amsterdam-West heeft een eigen aanpak ontwikkeld voor publiek bestuur: participatief en ontwerpgericht. Professionele teams gaan letterlijk de straat op, identificeren problemen en ontwerpen een aanpak op maat voor stedelijke problemen.

Eén van de problemen in dit stadsdeel is het radicale gedrag van bepaalde groepen jongeren en jonge mannen in Amsterdam-West. Waar voorheen het criminele circuit voor hen de manier was om status te verwerven, lijkt recentelijk de jihad die behoefte te vervullen. Bovendien geeft de jihad uiting aan door hen gevoelde bedreiging van de Islam.

In deze context was de opdracht van het stadsdeelbestuur om te onderzoeken met welke aanpak gemeentelijke professionals radicalisering op straat beter tegemoet kunnen treden. Gedurende tien weken hebben derdejaars studenten van de opleiding Safety & Security Management Studies het begrip radicalisering onderzocht, vooral door middel van veldonderzoek in de wijk.

Adam-WestDe belangrijkste conclusie was, dat radicalisering veelal een gevolg is van een gebrek aan goede alternatieven die jongeren in staat stellen zichzelf te doen gelden. Van belang is de behoefte die alle jonge mensen voelen, onafhankelijk van sociale, culturele, religieuze of ethnische achtergrond, om erbij te horen, gehoord te worden, identiteit te voelen, broederschap en eigenaarschap. Dit besef bleek belangrijker dan het vinden van een nieuw repertoire voor de stadscoaches in de wijk.