Samenwerken?

In het lab werken onderzoek en onderwijs samen aan praktijkvraagstukken en aan de ontwikkeling van nieuwe produkten en diensten (al dan niet digitaal) in nieuwe netwerken binnen de samenleving. We richten ons niet op statische organisatie, maar op dynamisch organiseren op de grensvlakken van verschillende werelden: publiek/privaat, techniek/inhoud, school/stad, kunst/commercie, onderzoek/onderwijs, etc.

We werken daarom graag samen met actieve, ruimdenkende professionals die vanuit hun eigen werkterrein met een social design aanpak willen experimenteren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • gemeentelijke overheid
  • wijkorganisaties
  • zorgverleners
  • culturele organisaties
  • (lokale) creatieve industrie

Heb je interesse? Mail ons via info@socialdesignlab.nl