Sociale ouderen & interactieve technologie

We focussen in dit onderzoeksproject op het probleem dat ouderen een grotere kans lopen te vereenzamen naarmate zij fysiek minder mobiel worden (terwijl zij mentaal nog helder en actief zijn). Zodra mensen niet meer gemakkelijk ter been zijn, om wat voor reden ook, blijven ze meer thuis en verminderen hun sociale contacten. Wanneer ook de technologie dan onbereikbaar is voor hen, ligt vereenzaming op de loer, terwijl het sociale vangnet juist steeds belangrijker wordt voor hen, ook in het bieden van passende zorg. Daar komt bij dat de overheid steeds meer terugtreedt in het leveren van die zorg en daarvoor steeds meer kijkt naar de sociale omgeving van zorgbehoevenden.

Mariahoeve-1Om dit probleem aan te pakken moeten we ons een aantal vragen stellen waarmee we op onderzoek kunnen gaan. De antwoorden op deze vragen geven ons dan een goede basis voor het ontwerpen van nieuwe producten of diensten. We clusteren de vragen in groepen:

  1. Wat zijn de consequenties van beperkte mobiliteit als gevolg van fysieke beperkingen voor het sociale leven van ouderen? Hoe ervaren zij hun beperkte mobiliteit? Welke problemen ondervinden zij als gevolg van hun beperkte mobiliteit? Wat zijn voor hen belangrijke sociale activiteiten die zij dan niet meer kunnen ondernemen?
  2. Hoe kan eenzaamheid of sociale isolatie worden gedefinieerd? Welke sleutelkenmerken zijn er die bepalend zijn voor hoe men in sociaal isolement raakt en daar misschien ook weer uit kan komen?
  3. Welke kenmerken of aspecten van sociale activiteiten zijn in het bijzonder aantrekkelijk voor ouderen? Welke kenmerken van hun sociale leven kunnen we goed gebruiken als referentiekader voor nieuwe technologie? Welke kansen biedt dit voor zinvolle, nieuwe vormen van sociaal contact en sociale activiteiten, die niet afhankelijk zijn van mobiliteit?
  4. Hoe kunnen we nieuwe technologie aantrekkelijk en herkenbaar maken, gemakkelijk aan te leren voor ouderen, beter passend bij hun behoeften en mogelijkheden? Welke aspecten uit hun leven zijn bruikbaar, bijvoorbeeld als metafoor, voor het ontwerp van nieuwe technologie?
  5. Welke kennis kunnen we ontwikkelen m.b.t. het ontwerpen van digitale interacties specifiek voor deze doelgroep ouderen – welke ontwerppatronen zijn succesvol, welke ontwerpprincipes essentieel, etc.?

Deze onderzoeksvragen vormen het startpunt voor een onderzoek- en ontwerpproces waarmee we aantrekkelijke en zinvolle nieuwe producten en diensten kunnen ontwerpen die ouderen een user experience geven die past bij hun behoeften en mogelijkheden. Deze producten en diensten kunnen we vervolgens toetsen zodat we nieuwe kennis kunnen ontwikkelen, zowel op conceptueel niveau als op het niveau van interactieontwerp en detailontwerp.